Výhody LED osvětlení

LED osvětlení a jeho výhody

Nevyzařují UV záření

LED světla nevyzařují žádná záření, především UV záření jež je nešvarem usporné žárovky a klasických starých zářivek.

Nevadí jim četnost zapnutí

LED světlům nevadí četnost zapnutí / vypnutí. Oproti úsporné žárovce se LED žárovka rosvítí ihned, bez časové prodlevy.

Dlouhá životnost

Sortiment dosahuje životnost od 30 000 hodin a vztahuje se na něj záruka 2 roky. U klasických starých žárovek byla životnost 1000 – 2000 hodin.

Úspora elektřiny a financí

Největší výhodou je úspora elektrické energie a tím i peněz vydaných za spotřebu energií. Jednoduchým propočtem lze říci, že spotřeba je cca 9× nižší než u běžné žárovky.

Neobsahují rtuť

Výrobky LED neobsahují rtuť ani žádné plyny, proto nejsou nebezpečným odpadem jako úsporky a staré zářivky. Nehrozí Vám poškozením zdraví a šetří přírodu.

Šetří emise CO2 v ovzduší

Díky úspoře elektrické energie šetří LEDky CO2 v ovzduší, který vytváří elektrárny při výrobě elektřiny. Úspornými LED světly tak přispějeme k lepšímu životu na naší planetě.

LED osvětlení poskytuje vysokou úsporou elektřiny. Dalším úsporný faktor je, že LED osvětlení jsou absolutně bezúdržbová. Odpadá tímto výměna světelných zdrojů, jako jsou u klasického osvětlení žárovky, úsporné žárovky, zářivky, atd.

LED svítidla mají ihned po rozsvícení 100% světelný výkon, jejich světelná účinnost je tedy okamžitá! Bez zahřívání, bez zdlouhavého nabíhání intenzity světla.

Pří použítí bílé barevné teploty světla, která je jedna z možných variant LED osvětlení, si osvětlené předměty zachovávají svou skutečnou barvu. Barva předmětů nebude pro náš zrak odlišná a její podání bude autentické. Díky tomu, se při využítí LED osvětlení dá lépe využít dekorace zboží a posléze jeho prodej než při osvětlení žlutým žárovkovým světlem. Zvláště to platí u šperků, oblečení, elektroniky, tak i u jídla a produktů, které si zákazník vybírá vizuálně.

Životnost používaných LED je 30 000 – 70 000 hodin, což při průměrném 12-ti hodinovém denním svícení činí 8– 19 let.. Díky minimálním nákladům na provoz a úplné bezúdržbovosti je můžeme nechat svítit téměř nepřetržitě.

LED neztrácí rozsvěcení a zhasnutím nic ze své dlouhé životnosti. Oproti tomu zářivkám a žárovkám se tímto cyklem velmi snižuje životnost. Je změřeno, že pokud tento cyklus se opakuje sedm krát za den tak se životnost těchto běžných, standardních zářivek a žárovek snižuje přibližně na poloviční hodnotu, kterou udává výrobce.

Světelný výkon u standardního osvětlení v podstatě závisí i na okolní teplotě, ideální podmínky jsou od +15°C;. Při +5°C svítí na pouhých 50% svého světelného výkonu.

U LED technologie je 100% intenzita světla až do –40°C.

LED osvětlení neobsahují žádné škodlivé plnící prvky ani plyny – odpovídají směrnici RoHS, která zakazuje používat kadmium, olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB), polybromované difenylethery (PBDE).

A především nevyzařují škodlivé UV záření ani radioaktivitu.

Od roku 2012 nebude jiz možná výroba ani prodej standardních žárovek,. Efektivita těchto zdrojů světla je naprosto minimální, 95% spotřebované energie se přemění v teplo a v podstatě se vypaří, pouze 5% energie je světlo.

7768x

Teplota světla:

Velkou výhodou je možnost výběru zabarvení světla. Díky širokému spektru si lze vybrat zabarvení Warm white: 3000–3500 K – teple bílá, Natural: 4000–4500K – přírodní, Cool White: 6000–7000K – studená bílá.

kelvin-zabarveni_svetla2